info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:
8th May

2015

U prilogu se nalazi poziv na skupštinu! Kontakt telefon za subotu ujutro na dan skupštine je 091 524 47 36  (Goran) i   091 782 40 75 (Dunja) Link na kartu gdje se održava skupština http://zipzg.com/kontakt/   Poziv za skupštinu 2015

27th Apr

2015

Dana 30.05.2015., održati će se redovna ujedno i izborna skupština udruge. Biramo: predsjednika Udruge dopredsjednika Udruge tajnika udruge Svi zainteresirani članovi Udruge mogu poslati životopis i kandidaturu na mail info@fuk.hr Također molimo ...

24th Apr

2015

  Udruga fizioterapeuti u kući okuplja fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare iz djelatnosti fizikalna terapija u kući bolesnika. Udruga postoji od 2009. godine i okuplja većinu fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara zaposlenih u ...

17th Feb

2015

u prilogu možete naći odgovore na pitanja koja su na s mučila… HKF_2015_02_11_odgovor TIH

30th Jan

2015

VIJESTI IZBORE ZA DELEGATE SKUPŠTINE ĆE NADGLEDATI TRANSPARENCY INTERNATIONAL CROATIAčetvrtak, 29. siječanj 2015 00:00Uz Transparency International Croatia, Središnja izborna komisija je odlučila da pri otvaranju zatvorenih pečatiranih kutija na ...

30th Jan

2015

Pozdrav kolege, Listiće za glasanje ste dobili, ako niste zovite Komoru i tražite. Inertnost se ne isplati, promjene su na pomolu. Glasajte! Glasaj te po svojoj savjesti, ali naravno imajte u vidu da se kandidirani delegati iz ustanova koje provode FTH ...

15th Jan

2015

Pozivamo sve kolege koji žele aktivno sudjelovati u radu komore da se kandidiraju.   Sve informacije možete naći na stranicama HKF   http://www.hkf.hr/Usavr%C5%A1avanja/IZBORIZADELEGATESKUP%C5%A0TINE2015/tabid/70/Default.aspx  

15th Jan

2015

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA   Rok za predlaganje kandidata traje od 12. siječnja 2015. godine do 21. siječnja 2015.g. Prijedlozi kandidata s potpisanim listama iz područnih vijeća moraju ...

15th Dec

2014

Poštovane kolege, na Skupštini je peticija sa potpisima 272 člana odbijena. Pitanje prije glasanja je bilo da li se delegati slažu, da automatizmom predstavnik Udruge bude član vijeće komore? Kolega Nenad Kukoleča je prisustvovao istome, bez prava ...

15th Dec

2014

Odluka o raspisivanju izbora 2015 HKF   Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore (3)