info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:
23rd Feb

2017

Kolice i kolege fizioterapeuti, cijenjeni članovi udruge, dragi poslodavci. Prenosim vam Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske oko teme koja nas je sve brinula – djelatnost fizikalne terapije u kući i pokušaja dijela fizioterapeutske struke ...

23rd Feb

2017

Rehabilitacija u kući je postupak u kojem se nemogu korititi mnogi od fizikalnih procesa koji se koriste u rehabilitaciji. Ali u procesu rehabilitacije u kući najvažnija alatka je ruka fizioterapeuta. I znanje koje ima ...

19th Oct

2014

Poštovano članstvo, jedan od glavnih ciljeva Udruge je sudjelovanje na domaćem i  međunarodnom planu u promociji  visoke kvalitete rada fizioterapeuta u kućnim uvjetima. U Opatiji od 17. rujna do 20. rujna 2014.  je održan 6. kongres Udruge ...