info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:

Udruga Fizioterapeuti u kući je registrirana u rujnu 2009. godine.

Udruga je neprofitna pravna osoba, i kao takva je upisana u registar Udruga Grada Zagreba.

Udruga je upisana i u registar neprofitnih udruga i organizacija pri Ministarstvu financija.

Bankovni račun Udruge otvoren je u Privrednoj banci Zagreb IBAN: HR36 23400091110405820

Predsjednik Udruge je Goran Cvetojević, bacc.physio.

kontakt: info@tibia.hr

Dopredsjednik Udruge je Dunja Lapov, mag. physio.

kontakt: info@fuk.hr

Tajnica Udruge je Katarina Janković, mag.physio.

kontakt: tajnica.udruge@fuk.hr

Članovi Upravnog odbora udruge: 

Sanja Živković, bacc.therap.occup., Kaja Bagarić, mag.physio. i Ivana Milaković, bacc.physio.

 Physiotherapy Roadsign. Medical Concept.