info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:
23rd Feb

2017

Pravno tumačenje Statuta HKF

Poštovani članovi udruge Fizioterapeuta u kući i sve druge kolege fizioterapeuti,

obavještavamo Vas da je Udruga zatražila pravno tumačenje prihvaćanja Statuta HKF bez suglasnosti nadležnog ministarstva

Odluka je donesena na elektronskoj sjednici Skupštine HKF 10.06.2016.g. na osnovu dostavljenih radnih materijala delegatima Skupšine, po krivo tumačenom pravnom mišljenju, na osnovu kojih su delegati Skupštine i donijeli odluku.

Prema Zakonu o fizioterapeutskoj djelatnosti, jasno je napisano kako je Statut Komore temeljni opći akt koji donosi Skupština Komore, te da na Statut Komore suglasnost mora dati nadležni ministar (zdravlja).

Šutnja administracije na koji se poziva Komora nije prihvatljiva jer suglasnost na Statut kao temeljni akt Komore ne može se tretirati kao upravna stvar.

U prilogu je mišljenje Ministarstva uprave.

Podijeli:

Nema komentara do sada!

Morate biti prijavljeni za slanje komentara.