info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:
23rd Feb

2017

Sastanak sa zamjenicom ministra zdravstva

Poštovani kolegice i kolege,

u nastavku ovog posta je izvješće o održanom sastanku 12.12.2016. g. za zamjenicom ministra zdravstva dr. Delfa Radić Krišto. Primljeni smo u Ministarstvo zdravstva (MZ) kako bi smo raspravili problematiku fizikalne terapije (FTH) u kući bolesnika.
Na sastanku smo dali naše prijedloge oko rješenja problema i daljnjeg provođenja djelatnosti.

1. Izložili smo problematiku pacijenata u smislu ostvarenja prava na liječenje FTH u kući. Upoznali smo MZ sa podacima o dužini čekanja na FTH u kući od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Jasno smo izložili probleme koje ovakvo stanje uzrokuje (od komplikacija koje nastaju, do produženog rehabilitacijskog procesa, produžetka vremena provedenoga na bolovanju,..) Predložili smo da se omogući povećanje broja ugovorenih fizioterapeuta i smanjenje normativa iz mreže kao osnove za ugovaranje. Na ovaj način smatram da bi smo pacijenticama omogućili lakšu dostupnost na FTH u kući te bi povećali broj zaposlenih fizioterapeuta u FTH u kući.
2. Skrenuli smo pozornost na nedostatak DTP postupka fizioterapeutska procjena i evaluacija u djelatnosti FTH u kući bolesnika. Procjena i evaluacija, je postupak neophodno potreban radi uvida u tijek liječenja i trebao bi biti jedan od ključnih dokumenata za produženje FTH u kući, a kao takav nije prepoznat kao DTP postupak u našoj djelatnosti.
3. Zatražili smo izmjenu pravilnika o ostvarenju prava na liječenje bolničkom med. reh i FTH u kući na način da liječnici specijalisti (neurolog, traumatolog … ) imaju pravo pokrenuti postupak liječenjem FTH u kući. Smatramo da je takav način pokretanja postupka liječenje sa FTH u kući brži i jednostavniji nego postojeći u kojem početak liječenja ordinira spec. fiz. med i reh.
4. Prokomentirali smo probleme koje je djelatnost imala sa Komorom fizioterapeuta i stavom oko ne postojanja FTH u kući. Jasno smo objasnili pogreške u tezama koje Komora zastupa. Prezentirali smo ocjenu ustavnosti koju je donio Ustavni sud Republike Hrvatske.
5. Jasno smo izrazili naš stav da se treba omogućit fizioterapeutima otvaranje Ustanova za fizikalnu terapiju i ugovaranje istih za provođenje FTH u kući.
6. Razgovarali smo oko zakonskih okvira i problematike provođenja fizikalne terapije općenito, sa naglaskom što i kako se može popraviti u djelatnosti fizikalne terapije, ali i fizikalne terapije u kući.

Ovakvim i sličnim aktivnostima pokušavamo podići standarde u FTH kao i omogučiti svima nama lakše i jednostavnije provođenje djelatnosti.

Podijeli:

Nema komentara do sada!

Morate biti prijavljeni za slanje komentara.