info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:

Kako postati član udruge

Na sjednici Skupštine Udruge Fizioterapeuti u kući sa sjedištem u Zagrebu,

Orešje 5, održanoj 14. ožujka 2009. godine, donijeta je odluka o članstvu u Udruzi i visini članarine.

Članovi Udruge mogu biti svi fizioterapeuti s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i počinje teći od potpisivanja pristupnice, a završava pisanim zahtjevom o prestanku istoga.

Godišnja članarina iznosi 50,00 kn.

Molimo popunite pristupnicu te je pošaljite na adresu

Udruga fizioterapeuta u kući

Puževa 11, 10000 Zagreb

Pristupnica Udruzi i privola 2018

Udruga poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Udruga obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.