info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
 • Pratite nas:

Djelatnosti udruge:

 

surađuje s nadležnim državnim tijelima, strukovnim organizacijama i udrugama,

predlaže standarde u procesu fizikalne terapije u kući,

razmatra i daje stručna mišljenja, primjedbe i prijedloge na propise iz područja fizioterapije i na aktualna društvena događanja od značaja za djelatnost fizikalne terapije u kući,

potiče i pomaže fizioterapeute u njihovom stručnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju i razvoju,

objavljuje stručne i znanstvene publikacije iz područja djelatnosti fizioterapije,

surađuje s visokoškolskim i znanstvenim institucijama radi izrade i provedbe znanstvenih projekata u svrhu praćenja, evaluacije i unapređenja djelatnosti fizikalne terapije u kući,

sudjeluje u radu međunarodnih profesionalnih udruženja fizioterapeuta,

sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima,

organizira konferencije, simpozije, savjetovanja, predavanja, seminare, tribine, radionice i druge stručne skupove u cilju osobnog i profesionalnog osnaživanja fizioterapeuta i poboljšanja njihovog strukovnog položaja,

organizira i provodi aktivnosti kao što su priredbe, koncerte, izložbe, humanitarne akcije i dr., u cilju promicanja i prezentiranja djelatnosti fizikalne terapije,

surađuje s javnim službama, humanitarnim i drugim organizacijama te pruža stručnu savjetodavnu pomoć i volontersku podršku iz područja fizioterapije,

radi na poboljšavanju kvalitete života kroz preventivne programe u zajednici kroz iniciranje, organiziranje, promicanje i provođenje programa tjelesnih aktivnosti.

Gospodarske djelatnosti Udruge su: organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenostručnih skupova, seminara, škola, radionica i edukacija te izdavačka djelatnost.

Udruga je osnovana u cilju:

 • promicanja temeljnih vrijednosti fizioterapije usmjerene čovjeku kao cjelovitom biću,
 • reguliranje i podizanje razine profesionalnih standarda u djelatnosti fizikalne terapije u kući,
 • poboljšanje kvalitete unutar djelatnosti fizikalne terapije u kući, u postojećim područjima prakse, kao i promicanje i razvoj drugih područja prakse fizioterapije,
 • poboljšanje uvjeta rada fizioterapeuta te zaštita i promicanje profesionalnih prava fizioterapeuta,
 • unapređenja i zaštite interesa fizioterapijske profesije u djelatnosti fizikalne terapije u kući,
 • dogovaranje zajedničkih stavova za fizikalnu terapiju u kući koje treba prenijeti javnosti,
 • postizanja boljih standarda izobrazbe fizioterapeuta,
 • osiguranja uvjeta za publiciranje pisanih radova članova Udruge,
 • razvoja civilnog društva, jačanja fizioterapijske profesije u civilnom društvu te
 • promicanja društvenih promjena u cilju poboljšanja kvalitete života u zajednici.Udruga, sukladno ciljevima djeluje na području zaštite zdravlja.

 

Kako postati član Udruge

https://fuk.hr/clanstvo/