info@fuk.hr
img Orešje 5, Zagreb
  • Pratite nas:

Udruga Fizioterapeuti u kući je registrirana u rujnu 2009. godine.

Udruga je neprofitna pravna osoba, i kao takva je upisana u registar Udruga Grada Zagreba.

Udruga je upisana i u registar neprofitnih udruga i organizacija pri Ministarstvu financija.

Bankovni račun Udruge otvoren je u Privrednoj banci Zagreb IBAN: HR36 23400091110405820

 Predsjednica: Renata Deduš,

Dopredsjednik: Željko Čop,

Tajnica: Katarina Janković

Članovi Upravnog odbora: Renata Deduš, Željko Čop, Katarina Janković, Kaja Bagarić, Ivana Preloščan i Tomašić Tatjana

 

Kontakt: udruga.fuk@gmail.com

 Physiotherapy Roadsign. Medical Concept.